ரூபாவின் பெறுமதியில் சிறு அதிகரிப்பு!

7 months ago
aivarree.com

கடந்த வெள்ளிக்கிழமையுடன் ஒப்பிடுகையில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி இன்று (20) சிறிதளவு அதிகரித்துள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கியின் உத்தியோகப்பூர்வ நாணய மாற்று விபரங்களுக்கு அமைவாக,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு மற்றும் விற்பனை பெறுமதி முறையே 322.79 ரூபாவாகவும், 333.20 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (17) அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு மற்றும் விற்பனை பெறுமதி முறையே 322.83 ரூபாவாகவும், 333.25 ரூபாவாகவும் காணப்பட்டது.

எனினும் மத்திய கிழக்கு உட்பட, ஏனைய வெளிநாட்டு நாணயங்களுக்கு எதிராக ரூபாவின் பெறுமதி இன்று குறைந்துள்ளது.