ரூபாவின் மதிப்பு உயர்வு – உத்தியோகப்பூர்வ நாணயமாற்று

2 weeks ago
aivarree.com

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி சற்று அதிகரித்துள்ளது.


இலங்கை மத்திய வங்கிய வெளியிட்டுள்ள உத்தியோகப்பூர்வ நாணய மாற்று விகிதங்கள்…