பொருளாதார மாற்ற சட்டமூலத்தை வர்த்தமானியில் வெளியிட ஒப்புதல்

4 days ago
Sri Lanka
aivarree.com

பொருளாதார மாற்ற சட்டமூலத்தை வர்த்தமானியில் வெளியிட அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

மார்ச் 25ஆம் தேதி நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், இந்த சட்டமூல ஆரம்ப வரைவுக்கு கொள்கை அளவில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

இதன்படி, சட்டமா அதிபரால் முன்வைக்கப்பட்ட திருத்தங்களை உள்ளடக்கிய முறையான சட்டமூலத்தை உடனடியாக சமர்ப்பிக்குமாறு சட்ட வரைவாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.

அதன்படி தயாரிக்கப்பட்ட வரைவு சட்டமூலத்திற்கு சட்டமா அதிபரின் அனுமதி கிடைத்துள்ளது.

இதன்படி, இது தொடர்பான சட்டமூலத்தை அரசாங்க வர்த்தமானியில் பிரசுரிப்பதற்கும் அதன் பின்னர் பாராளுமன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்காக சமர்ப்பிப்பதற்கும் ஜனாதிபதி சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.