இலங்கையை அதிகம் தெரிவு செய்யும் இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள்

3 weeks ago
aivarree.com

இந்தியாவிற்கும் மாலத்தீவிற்கும் இடையிலான இராஜதந்திர மோதலைத் தொடர்ந்து, கணிசமான எண்ணிக்கையிலான இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் இப்போது இலங்கையைத் தங்களுக்கு விருப்பமான இடமாகத் தேர்ந்தெடுத்து வருவதாகத் தெரிகிறது.

ஜனவரி 2024 இல், இலங்கை சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகையில் மாலத்தீவை விஞ்சியது.

கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கையில் மாலத்தீவை விட பின்தங்கி இருந்த இலங்கை, ஜனவரியில் இந்த போக்கை மாற்றியமைத்ததாக மாலேவை தளமாகக் கொண்ட Adhadhu என்ற செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. 

மாலைதீவு 192,385 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளைப் பெற்றுள்ளது.

அதே நேரத்தில் இலங்கை 208,253 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளை வரவேற்றுள்ளது.

இது முந்தைய ஜனவரி மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பைக் குறிக்கிறது.