அட்சயதிருதியை முன்னிட்டு அதிகரித்த தங்க விலை

1 week ago
aivarree.com

இன்றையதினம் அட்சயதிருதியை முன்னிட்டு (10) தங்கத்தின் விலையானது உயர்வடைந்துள்ளது.

முன்னைய தினங்களுடன் ஒப்பிடும் போதே தங்கத்தின் விலையில் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இன்றைய நிலவரத்தின் படி,

  • ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலையானது 702,934 ரூபாவாக காணப்படுகின்றது.
  • 24 கரட் தங்க கிராம் 24,800 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.
  • 24 கரட் தங்கப் பவுண் 198,400 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.
  • 22 கரட் தங்க கிராம் 22,740 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.
  • 22 கரட் தங்கப் பவுண் 181,900 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.
  • 21 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை21,700 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது
  • 21 கரட் தங்கப் பவுண் இன்றையதினம் 173,600 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

எனினும் தங்க ஆபரணங்களின் விலை இந்த விலைகளிலிருந்து மாற்றமடையலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கொழும்பு செட்டியார் தெரு தங்க நிலவரங்களின் படி

  • 24 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 191,000 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.
  • அங்கு ஒன்று 175,700 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.