தங்க விலை சரிகிறது

2 years ago
aivarree.com

கொழும்பு செட்டியார் தெருவில் தங்கத்தின் விலை இன்று மேலும் குறைவடைந்திருந்தது.

24 கரட் தங்கம் பவுண் ஒன்று 180,000/-
22 கரட் தங்கம் பவுண் – 165,500/-

உலக சந்தையிலும் தங்கத்தின் விலை குறைவடைந்து வருகிறது.