இலங்கையில் சிறையில் அரசியல் கைதிகளாக இருக்கும் தமிழர்களை இலங்கை அரசு விரைவாக விடுவிக்க வேண்டும் என்று குரலற்றோரின் குரல் அமைப்பின் ஒருங்கிணபை்பாளர் முருகையா கோமகன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
ALL VIDEOS