இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

1 week ago
aivarree.com

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் இன்றைய தினத்திற்கான (09.07.2024) நாணயமாற்று விகிதம் வௌியிடப்பட்டுள்ளது.