அதிகரித்த டொலர் பெறுமதி

1 week ago
aivarree.com

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் இன்றைய தினத்திற்கான (2024.06.11) நாணய மாற்று விகிதம் வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 298.4 ரூபாவாகவும் விற்பனை பெறுமதி 308.00 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

நேற்றைய தினத்துடன்(2024.06.10) ஒப்பிடுகையில் இன்று டொலரின் பெறுமதி அதிரித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.