மீண்டும் அதிகரித்த தங்கத்தின் விலை

5 days ago
aivarree.com

இலங்கையில் தங்கத்தின் விலையானது மீண்டும் உயர்வடைந்து செல்கின்றது.

முன்னைய தினங்களுடன் ஒப்பிடும் போதே தங்கத்தின் விலையில் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இன்றைய (11) நிலவரத்தின் படி, ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலையானது 723,041 ரூபாவாக காணப்படுகின்றது.

24 கரட் தங்கப் பவுண் 204,050 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

22 கரட் தங்கப் பவுண் 187,100 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

21 கரட் தங்கப் பவுண் இன்றையதினம் 178,600 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

அத்துடன், கொழும்பு செட்டியார் தெரு தங்க நிலவரங்களின் படி 24 கரட் தங்கப் பவுண் 195,000 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

22 கரட் தங்கப்பவுன் 180,400 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.