10 வகையான பொருட்களின் விலைகள் குறைப்பு

1 year ago
Sri Lanka
aivarree.com

லங்கா சதொச நிறுவனம் 10 வகையான பொருட்களின் விலைகளை குறைத்துள்ளது.

இதன்படி,

காய்ந்த மிளகாய் ரூ.120 குறைப்பு – புதிய விலை ரூ.1380;

சம்பா அரிசி (உள்ளூர்) ரூ.11 குறைப்பு – புதிய விலை ரூ.199;

வெள்ளை சீனி ரூ.07 குறைப்பு – புதிய விலை ரூ.210;

பெரிய வெங்காயம் ரூ.10 குறைப்பு – புதிய விலை ரூ.119;

நெத்தலி ரூ.25 குறைப்பு – புதிய விலை ரூ.1100;

கொண்டைக்கடலை ரூ.15 குறைப்பு – புதிய விலை ரூ. 555;

உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 10 குறைப்பு – புதிய விலை 270 ரூபா

டின் மீன் 425 கிராம் 10 குறைப்பு – புதிய விலை ரூபா 520

வெள்ளைப்பூண்டு ரூ. 25 குறைப்பு – புதிய விலை 450 ரூபா.

பட்டாணிக் கடலை ரூ. 07 குறைப்பு – புதிய விலை 298 ரூபா.